Certyfikat

Gwarancja autentyczności bursztynu
Wszystkie wyroby bursztynnicze, które prezentujemy w naszych galeriach i stoiskach handlowych, są uprzednio zbadane na spektometrze pod kątem autentyczności, którą potwierdzamy certyfikatem.

Certyfikat badania wydawany jest tylko i wyłącznie na podstawie analizy konkretnego wyrobu. Na certyfikacie z unikalnym hologramem zamieszczono opis wyrobu, jego wagę, opinię rzeczoznawcy o wszelkich rekonstrukcjach i modyfikacjach oraz date i miejsce badania.